Klicka på bilden för att se en större version

MS Polymerlim 260 Wakol

Artikelnr: 996666
Vid hellimning på betongunderlag är plattans fuktighet viktig. Betongens RF (relativa fuktighet) får med normala parkett-limmer ej överstiga 65%. Vid läggning på betong med fuktighet mellan 65 - 85% RF måste speciellt anpassade MS-limmer användas. Kontrollera betongunderlagets fuktighet och följ alltid limtillverkarnas anvisningar om högsta tillåtna nivå. Eventuell golvvärme skall vara avstängd medan läggningen utförs.
Är RF kvoten för hög följ då leverantörens anvisningar om applisering av
Golvprimer kompatibel med limmet

120,00 kr/m²

(18,0 m² per paket)


Räkna ut hur många paket du behöver:

Ange storlek på rummet i hela m²: 


SNABBVAL

BUTIK & ÖPPETTIDER

LEVERANTÖRER

KONTAKT

GOLVPLANERAREN

Golvplaneraren