Garantier & Reklamation

Alla lackade golv har minst 25 års slitgaranti, övrigt gäller enl respektives tillverkares garantivilkor.

Ångerrätt

Kund har rätt att returnera leveranser. Kund skall lämna Parkettbutiken Quercus skriftligen via post (se adress på hemsida) eller kundtjanst@parkettbutiken.se meddelande om detta inom åtta (8) dagar från den dag kunden tog emot varan. Returfrakt betalas av kunden. Övrigt enl avtal/fakturan.

Meddelande om retur skall innehålla följande information:
a. ordernummer,
b. fakturanummer samt
c. produktnamn på de produkter som önskas returneras samt orsak till retur

Informationen behövs av administrativa skäl.

Före retur sker skall kund invänta av kundtjänst översänd information om returnummer och returadress.
Returnerad produkt skall vara i oanvänt och oskadat skick. Detta gäller dock inte om produkten förstörts eller förändrats på grund av någon omständighet, som inte kan hänföras till kunden.
Om kund utan att meddela parkettbutiken ej tar emot försändelse, debiterar parkettbutiken kompensation för frakt och omkostnader till självkostnadspris.
Om kund utnyttjar sin returrätt, skall parkettbutiken snarast och senast inom trettio (30) dagar betala tillbaka vad kund betalat till parkettbutiken. Tiden räknas från den dag parkettbutiken tog emot kundens meddelande om att avtalet frånträtts. Vanligtvis betalas aktuellt belopp tillbaka till kundens kredit/betalkort alternativt via insättning till aktuellt bankkonto.

Reklamation

Om fel eller defekter upptäcks på på produkten avbryt läggningen omedelbart och kontakta oss för omgående besiktning.
Är produkten transport skadad vid leverans skall kund genast vid mottagandet anmäla detta till den som levererade produkten.
Har annan produkt levererats än den kund beställt skall hos parkettbutiken göras en reklamation och därvid ange felet. Felaktig produkt skall fraktfritt returneras i enlighet med av parkettbutiken lämnade instruktioner. Med fraktfritt avses retur som är kostnadsfri för kund. Retur får inte ske mot postförskott och först efter det att reklamation gjorts.

Observera

Tänk på att golv uppfattas olika utifrån bilder på en hemsida till skillnad
från verkligheten beroende på ljusinfall i olika miljöer .
Därför viktigt att besöka försäljningsstället alternativt begära en provbit
hemskickad för att konstatera färg och karaktär överensstämmer med vad man önskar.